Nhà máy Phenikaa


Tổng quan dự án

Tên dự án: Nhà máy Phenikaa

Loại hình: Nhà máy

Địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc – Hà Nội

Chủ đầu tư:

Quy mô:

Sản phẩm cung cấp:

Thời gian cung cấp: Năm: 2020

Các dự án khác