Văn phòng Vinfast


Tổng quan dự án

Tên dự án: Văn phòng Vinfast

Loại hình: Văn Phòng

Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội

Chủ đầu tư:

Quy mô:

Sản phẩm cung cấp:

Thời gian cung cấp: Năm: 2020

Các dự án khác