198 Trần Quang Khải


Tổng quan dự án

Tên dự án: 198 Trần Quang Khải

Loại hình: Trụ sở

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, HN

Chủ đầu tư:

Quy mô:

Sản phẩm cung cấp:

Thời gian cung cấp: Năm: 2020

Các dự án khác