Nhà máy Goertek E3, E8, E9


Tổng quan dự án

Tên dự án: Nhà máy Goertek

Loại hình: Nhà máy

Địa chỉ: KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Cầu Phạm

Quy mô: Cầu Phạm

Sản phẩm cung cấp: Cầu Phạm

Thời gian cung cấp: Năm: 2020

Các dự án khác