Golden Park


Tổng quan dự án

Tên dự án: Golden Park

Loại hình: Khách sạn

Địa chỉ: Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Chủ đầu tư:

Quy mô:

Sản phẩm cung cấp:

Thời gian cung cấp: Năm: 2020

Các dự án khác