Kyocera Thăng Long 2


Tổng quan dự án

Tên dự án: Kyocera Thăng Long 2

Loại hình: Nhà máy

Địa chỉ: KCN Thăng Long 2, Phố Nối, Hưng Yên

Chủ đầu tư:

Quy mô:

Sản phẩm cung cấp:

Thời gian cung cấp: Năm: 2020

Các dự án khác