Nhà máy Solube Coffee – Vũng Tàu


Tổng quan dự án

Tên dự án: Nhà máy Coffee Bà Rịa – Vũng Tàu

Loại hình: Nhà máy

Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 3, Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ đầu tư:

Quy mô:

Sản phẩm cung cấp:

Thời gian cung cấp: Năm: 2021

Các dự án khác