Siêu thị GO Thái Nguyên


Tổng quan dự án

Tên dự án: Siêu thị GO Thái Nguyên

Loại hình: Siêu thị

Địa chỉ: Thái Nguyên

Chủ đầu tư:

Quy mô:

Sản phẩm cung cấp:

Thời gian cung cấp: Năm: 2021

Các dự án khác