Vincom Tây Mỗ


Tổng quan dự án

Tên dự án: Vincom Tây Mỗ

Loại hình: Trung tâm thương mại

Địa chỉ: Tây Mỗ, Đại Mỗ, HN

Chủ đầu tư:

Quy mô:

Sản phẩm cung cấp:

Thời gian cung cấp: Năm: 2020

Các dự án khác