Đại học VinUni


Tổng quan dự án

Tên dự án: Đại học VinUni

Loại hình: Đại học

Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội

Chủ đầu tư:

Quy mô:

Sản phẩm cung cấp:

Thời gian cung cấp: Năm: 2020

Các dự án khác