Khách sạn The Zei


Tổng quan dự án

Tên dự án: Khách sạn The Zei

Loại hình: Khách sạn

Địa chỉ: Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, HN

Chủ đầu tư:

Quy mô:

Sản phẩm cung cấp:

Thời gian cung cấp: Năm: 2020

Các dự án khác